Mažeikių rajonas, Telšių apskritis
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Mažeikių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1820 1831, XIX a. pab. 1 manualas, 10 registrų mechaninė

Pievenai (4)Pievėnų bažnyčios 1845 m. vizitacijoje rašoma: „Chore 10 balsų vargonai, 1820 m. pastatyti, o 1831 m. naujai perdaryti“ [1].

Pievėnų bažnyčios vargonų puošyba iliustruoja tai, kad Žemaitijos bažnyčių klasicistiniuose vargonuose rokokinių ornamentų formos (sistemingai naudotos ~1770-uosius) aptinkamos dar gana ilgai, net XIX a. pirmojoje pusėje: šių vargonų sparnuose tarsi išlaikomas pagrindinių rokokinių elementų įmantrumas, bet jų drožyba paprastesnė, kompozicija ne tokia plastiška.

Vargonų prospekto modelis yra klasicistinė trijų bokštų prospekto su centrine aukščiausia dalimi atmaina, jai taip pat priskiriami Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (XIX a. pr. / 1826?), Aleksandrijos (1850), Pajieslio (XIX a. pr.), Užvenčio (XIX a. pr.) ir Antalieptės (XIX a. pr.) bažnyčių vargonų prospektai.

Po XIX a. pabaigoje atliktos rekonstrukcijos vargonai sumažinti iki 6 registrų.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių yra autentiški. Oro skirstymo dėžės ir mechanika padaryti XIX a. pabaigoje.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 559 v. Papidlomi dokumentai: Pievėnų bažnyčios 1806 m. vizitacija, LVIA IA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 561.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje 

Manualas (C–c’’’)
Principal
Gedackt
Flauto dolce
Tr. Flöte
Octav
Mixtur
4’
8’
8’
4’
4’
III ch.

Prospektas

Vargonų prospektas: 240 x 212 x 127 cm

Pievenai (4) Pievenai (1) Pievenai (2) Pievenai (5)

Griežykla

Pievenai (3)

Vamzdynas

Pievenai (7) Pievenai (6)

Media

Audio Panorama
Pievenai (1)