Telšių apskritis
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. / 1826 XX a., 1988 1 manualas, 6 registrai mechaninė

Telsiai Marijos (1)Registrų skaičius 6 minimas Telšių parapijinės bažnyčios 1806 m. vizitacijoje: „naujas, šešių balsų, tačiau mažas pozityvas“ [1].

1988 m. instrumentą restauravo ir iš dalies perdarė UAB „Vilniaus vargonų dirbtuvė“ meistrai. Padaryta nauja mechanika, dumplės, metalinis vamzdynas.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės plaukiojančios, neoriginalios.

Dauguma medinių vamzdžių, oro skirstymo dėžė yra autentiški. Registrų pavadinimai griežykloje, manoma, autentiški.

Vargonų prospekto modelis yra klasicistinė trijų bokštų prospekto su centrine aukščiausia dalimi atmaina, jai taip pat priskiriami Pievėnų (1820), Aleksandrijos (1850), Pajieslio (XIX a. pr.), Užvenčio (XIX a. pr.) ir Antalieptės (XIX a. pr.) bažnyčių vargonų prospektai.

[1] LVIA, F. 669, Ap. 2, B. 221, L. 561.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje

Manualas (C–c”’)
Principale
Fleit Maior
Fleterwerso
Fleit Minor
Superoctawa
Mixtur
II pedum
VIII pedum
IV pedum
IV pedum
I pedum
II ch.

Prospektas

Vargonų prospektas: 213 x 180 x 100 cm

Telsiai Marijos (1)

Griežykla

Telsiai Marijos (3) Telsiai Marijos (2)

Vamzdynas

Telsiai Marijos (5) Telsiai Marijos (4)

Media

Audio Panorama
Telsiai Marijos (1)