Telšių rajonas/apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Kuršėnų dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1788 XIX a., 1933 1 manualas, 9 registrai / 1 manualas, pedalai, 11 registrų mechaninė / pneumatinė

Tryskiai (3)

Vargonų pastatymo data nurodoma Tryškių bažnyčios 1811 m. inventoriuje [1]. Apie registrų kiekį teigiama Tryškių bažnyčios 1845 m. vizitacijoje: „chore stovi staliaus darbo dažyti 9 balsų vargonai su trejomis dumplėmis“ [2] (beje, 1811 m. inventoriuje buvo teigiama vargonuose esant dvejas dumples).

XX a. pirmoje pusėje (tikriausiai 1933) meistras Juozas Kaminskas (įrašas vargonų viduje) vargonus perdarė: mechaninę traktūrą pakeitė pneumatine, sklendines oro dėžes – kėgelinėmis, pridėjo pedalus su savarankišku vamzdynu, padarė naujus registro Trompete vamzdžius.

Originalioji griežykla buvo vargonų kairėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 339, l. 2.

[2] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 550 v.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (po 1933)

Manualas (C–f”’) a’ ~440Hz Pedalai (C–d’)
* Bordun
Principal
Gamba
* Octava
* Gedackt
* Spitzflöte
* Rohrflöte
* Mixtur III ch.
Trompete
16’
8’
8’
4’
8’
4’
4’
3’
8’
Subbass
Principalbass
16’
8’
Signal / Kalkant
Octavkoppel
Tutti
Pedalkoppel

* pažymėti registrai, kuriuose dauguma vamzdžių yra XVIII a.

Rekonstruota autentiška dispozicija **

Manualas
Bordun
Principal
Salcinal
Octava
Flaut major
Jula
Rohrflöte
Superoctava
Mixtur
16’
8’
8’
4’
8’
4’
4’
2’
III ch.
Signal / Kalkantas / Kalkant

** Dauguma vamzdžių, manoma, autentiški (XVIII a.), todėl dispozicija sudaryta remiantis vamzdyno ypatumais.

Prospektas

Vargonų prospektas: 315 x 260 x 115 cm (nurodyti autentiškos dalies matmenys be pristatytų šoninių laukelių)

Tryskiai (3) Tryskiai (1)

Griežykla

Tryskiai (2)

Vamzdynas

Tryskiai (4) Tryskiai (5)