Telšių rajonas/apskritis
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (buv. katedra)
Telšių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
Józef Woyciullewicz 1821 1871, 1893, 1902,
1960, 2011
1 manualas, 16 registrų mechaninė

Varniai (2)Vargonus Varnių buvusioje katedroje 1821 m. pastatė Žemaitijos vargonų meistras Józefas Woyciullewiczius. Vargonų viduje raudonu pieštuku lenkų k. parašyta:

Ru 1821 Zbudowany (liet. – „1821 metais pastatyti“).

Beje, istoriografijoje minima ir ankstesnė vargonų pastatymo data – 1817-ieji bei tas pats meistras Juozapas Vaiciulevičius [1]. Kadangi straipsniuose nėra nurodytas pirminis šaltinis, tikėtina, kad 1817 m. data nėra tiksli.

Vargonų statyboje meistras Woyciullewiczius panaudojo dalį senų vamzdžių. 16 registrų vargonai turėjo trejas pleištines dumples. 1871 m. instrumentą iš pagrindų perstatęs meistras Pranciškus Sideravičius [2] senąsias dumples pakeitė naujomis, lygiagretinėmis; 1893 m. vargonus remontavo meistras Breyeris, 1902 m. – N. Ventas bei 1960 m. – nežinomas meistras.

Šių vargonų prospektas klasicistinis, tačiau instrumento dispozicija barokinė. Architektūrinę trijų bokštų prospekto kompoziciją saikingai puošia geometrinių formų elementai ir ažūriniai drožiniai. Centrinio bokšto viršuje įkomponuotas Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio herbas. Panašios klasicistinio stiliaus kompozicijos vargonų prospektai yra Šakynos ir Lučių (Baltarusija) bažnyčiose.

Vieno manualo ir 16 registrų vargonai neturi pedalinės klaviatūros, tačiau pasižymi plačia aštuonpėdžių fleitinių balsų gama.

Paskutinius XX a. dešimtmečius vargonai stovėjo nebylūs, stipriai pažeisti kinivarpų ir kitų medžio kenkėjų. 2007 m. vargonų prospektą restauravo Stanislovo Stanionio dirbtuvė. 2007–2011 m. instrumentą sutvarkė vargonų meistro Laimučio Pikučio dirbtuvė.

Griežykla – vargonų kairėje.

Dumplės – lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė ir mechanika yra autentiški.

[1] Konradas Kaveckas, „Vargonai Lietuvoje“, in: Muzikos barai, Vilnius, 1938, Nr. 3, p. 68; Juozas Žilevičius, „Vargonų statyba Lietuvoje“, in: Lietuvių enciklopedija, Bostonas, 1965, t. 33, p. 131.

[2] Franciszek Siderowicz. Apie tai pieštuku lenkų kalba užrašyta ant oro skirstymo dėžės C dalies dugno.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje

Manualas (C–f”’) gs ~440 Hz
Principal
Octave
Bordun
Dulcinale
Fleute maj
Bordun
Quintadena
Fleute min
Jula
Quinte
Super Octave
Walflet
Terz
Oktave
Mixtur
Trompete
8’
4’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
2’
1 3/5’
1’
4 fach.
8’

Prospektas

Vargonų prospektas: 840 x 600 x 170 cm

Varniai (2) Varniai (1) Varniai (3) Varniai (8)

Varniai (5) Varniai (7)

Griežykla

Varniai (6) Varniai (9)

Vamzdynas

Varniai (11) Varniai (10)

Dumplės

Varniai (4)

Media

Audio Panorama
play P 8’, B 16’, FlMj 8’, FlMn 4’, Jl 4’, SO 2’, O 1’, Mix
play B 16’, FlMj 8’, FlMn 4’, Jl 4’, SO 2’, O 1’
play B 8’, Wfl 2’
play Dulc 8’, Qd 8’
play O 4’, FlMj 8’, Jl 4’
play P 8’, O 4’, FlMj 8’, Jl 4’, SO 2’, Terz 1 3/5’
play P 8’, O 4’, FlMj 8’, Jl 4’, Q 3’, SO 2’, O 1’, B 16’, Mix
play P 8’, O 4’, FlMj 8’, Jl 4’, Q 3’, SO 2’, O 1’, B 16’, Mix, Tr 8’
Dietrich Buxtehude. Praeludium in G, BuxWV 163
Balys Vaitkus, VPC CD 002