Mažeikių rajonas, Telšių apskritis
Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Mažeikių dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1839 XX a. pr. 1 manualas, 13 registrų, būgnas, varpeliai mechaninė

Zemale (3)Žemalės bažnyčios senuosiuose dokumentuose pateikiama informacija apie vargonus [1]:

Organ od głosów 14 – z trompetem i wox humana, sprawiony kosztem własnym Księdza Adama Giecewicza Plebana Żemelanskiego w Roku 1839 (liet. – „Vargonai 14 balsų, su Trompetu ir Vox humana, padaryti lėšomis kunigo ir Žemalės klebono Adamo Gecevičiaus 1839 metais“)

Dokumente minimą skaičių 14 sudaro 13 registrų įjungimo rankenų, griežykloje išdėstytų vienoje eilėje, bei greta jų esanti žvaigždinių varpelių (Stella) įjungimo rankena, kuri įskaičiuota kaip 14-as registras.

Žemalės vargonai laikomi vienais paskutinių išlikusių baroko–klasicizmo kompozicijos (barokinio instrumento ir klasicistinio prospekto) vargonų. Šiuose vargonuose šoniniai sparnai ir sparneliai tėra paprasti mediniai skydai, ant kurių nutapyti rokokinių drožinių ornamentai – plokštuminė ornamentų tapyba buvo gana tipiška klasicistinių Lietuvos vargonų puošyboje. Žemalės vargonuose kone tiksliausiai įkūnyta klasicistinė Vilniaus mokyklą reprezentuojančio barokinio prospekto kartotė [2] – dvibokštį prospektą sudaro septynių elementų kompozicija (du aukšti šoniniai bokštai, centrinis žemesnis bokštas ir keturi laukeliai).

Stilistiškai Žemalės bažnyčios vargonams gana artimi Viešvėnų bažnyčios vargonai, sukurti 1831–1838 m.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Remiantis 2005 m. tyrimais, dalis dispozicijos užrašų griežykloje atitinka vamzdyno ypatumus. Kita dalis – diletantiški registrų įrašai, pvz., vietoj Trompet užrašyta Tromped, vietoj Vox humanaVochzumana, vietoj MixturaMicstura ir pan. Šiuose vargonuose yra sumontuotas akustinis būgnas – tai vienas iš nedaugelio išlikusių keturvamzdžių būgnų Lietuvoje. [3]

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] Žemalės parapijos bažnyčios archyvas. Bylos nenumeruotos, Žemalės bažnyčios 1862 m. vizitacija, l. 3.

[2] Panašūs dviejų bokštų dominantę išlaikantys klasicistiniai vargonų prospektai yra Mosėdžio (1819), Degučių (XIX a. pr.), Varputėnų (XVIII a. pab.–XIX a. pr.), Luokės (1854) bažnyčiose.

[2] Dar keturių vamzdžių derinys yra Žirmūnų (~1790, Жырмуны, Baltarusija) ir Dotnuvos (1827) bažnyčių vargonuose.

Dispozicija

Autentiška dispozicija griežykloje 

Manualas (C–f’’’)
Pryncypal
Bordon
Holl flet
Fliet maior
Octawa
Julia
Qwinta
Minor
Superoctawa
Tertia
Mixtura
* Vox humana
Trompet
8’
16’
8’
8’
4’
4’
3’
4’
2’
1 3/5’
1 1/3’ III ch.
8’
8’
** Stellia / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
*** Tumponnem / Akustinis būgnas / Pauke

* Dabar šioje vietoje stovi XX a. pr. registro Gamba 8’ vamzdžiai. Registro Vox humana 8’ vamzdžiai išliko, demontuoti ir sudėti vargonų viduje, dėžėje.
** Varpelių įrenginys neišliko. Oro kanalas buvo sumontuotas ant oro dėžės.
*** Įrenginį sudaro keturi mediniai atviri vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 365 x 410 x 156 cm

Zemale (3) Zemale (1) Zemale (4) Zemale (5)

Griežykla

Zemale (6) Zemale (9) OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vamzdynas

Zemale (10)

Media

Audio Panorama
Zemale (5)