Molėtų rajonas, Utenos apskritis
Šv. Baltramiejaus bažnyčia
Giedraičių dekanatas, Kaišiadorių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas ~1810 ~1970, 1996 1 manualas, 10 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

Giedraiciai (4)Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

~1970 m. vargonus remontavo Juozas Tamošaitis.

1996 m. remonto metu buvo pristatyti pedalai, įvairių registrų vamzdžiai buvo supainioti, panaudoti montuojant naujus registrus. Pavyzdžiui, dabartinio registro Gedackt 2’ tonų C–h’ vamzdžiai tikriausiai anksčiau priklausė registrui Flaut minor 4’ (naujieji registro Gedackt 2’ vamzdžiai yra nuo tono c’’ iki c’’’). Dabartiniame registre Gedackt 4’ tikriausiai buvo panaudoti Flaut major 8’ arba Quintadena 8’ vamzdžiai. Dalis registro Qwinta 3’ vamzdžių perdaryti ir panaudoti naujame registre Gedackt 4’.

Giedraičių bažnyčios vargonuose buvo sumontuotas unikalus akustinio būgno tipas – vienas per vidurį pusiau padalytas vamzdis. Tokį pat būgno tipą turi dar treji vargonai – Pasienės (1765), Balbieriškio (1802) ir Prezmos (1815, meistras Tadeuszas Abramowiczius) bažnyčiose. Visi ketveri vargonai priskiriami Vilniaus meistrų grupei, yra panašaus laikotarpio (išskyrus keliais dešimtmečiais anksčiau pastatytus Pasienės vargonus, kurie, beje, taip pat Vilniaus meistro darbo). Vargonai turi ir kitų bendrų bruožų: analogiška registrų traukių forma griežykloje, verpstės formos (kūginiai) metalo vamzdžiai ir kt. Balbieriškio ir Giedraičių vargonų autorius nėra nustatytas, bet dėl panašumo į Prezmos bažnyčios instrumentą galima kelti hipotezę dėl šių vargonų priskyrimo Abramowicziui.

Giedraičių bažnyčios vargonai labai panašūs į vienalaikius Sudervės bažnyčios vargonus, kuriuos 1817 m. sukūrė Vilniaus meistras Antonis Hurinowiczius. Panaši klasicistinė prospekto kompozicija dar aptinkama Dotnuvos (1827), Simno (XIX a. pr. / iki 1816), Armoniškių (Германішкі, XIX a. pr., Baltarusija) bažnyčių vargonuose.

Dispozicija

Dispozicijos įrašai griežykloje (po 1996) 

Manualas (C–f’’’) a’ ~440 Hz Pedalai (C–c’) (1996)
Principal
Gedackt
Gedackt
Flöte
Flöte
Gedackt
Octave
Gedackt
Superoktave
Mixtur 3 fach.
4’
8’
8’
4’
4’
4’
2’
2’
1’
1 1/3’
Subbass 16’
Akustinis būgnas / Pauke

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’) gs’ ~440 Hz
Principal
[Quintadena]
Flaut major
[Salcinal]
[Flaut rovers]
Flaut minor
Qwinta
Octawa
Sedecima
Mixtura III ch.
4p
8p
8p
4p
4p
4p
3p
2p
1p
1 1/3p
** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
*** Akustinis būgnas / Pauke

* Vargonų dispozicija buvo rekonstruota remiantis vamzdyno ypatumais ir labai panašiais Sudervės bažnyčios vargonais. Giedraičių bažnyčios vargonų vamzdynas beveik nemarkiruotas/nėra jokių užrašų, rastas tik autentiškas įrašas Qwinta 3p.

** Varpeliai neišliko, tačiau griežykloje yra išlikusi tuščia traukės anga.

*** Akustinį būgną sudaro vienas perpus padalintas medinis vamzdis, ant vienos pėdos.

Prospektas

Vargonų prospektas: 395 x 325 x 135 cm

Giedraiciai Giedraiciai Giedraiciai Giedraiciai

Giedraiciai

Griežykla

Giedraiciai

Vamzdynas

Giedraiciai Giedraiciai

Dumplės

Giedraiciai

Media

Audio Panorama
Giedraiciai (5)