Ignalinos rajonas, Utenos apskritis
Šv. Juozapo bažnyčia
Švenčionių dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas XIX a. pr. XX a. pr., 1999 1 manualas, 10 registrų, varpeliai mechaninė mechaninė

Paluse (1)

1818 m. inventoriuje minima, kad bažnyčioje yra dešimties registrų vargonai. 1998–1999 m. vargonus remontavo, dispoziciją perdarė meistras Antanas Šauklys.

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški.

Vargonų klaviatūros diapazonas C–f ’’’ buvo būdingas XVIII a. pab.–XIX a. pirmos pusės vargonams. Diapazoną C–f ’’’ turi TytuvėnųDotnuvos, Troškūnų, Lašių (Laśi, Latvija), Sudervės, Lučių (Лучай, Baltarusija) ir dalis kitų vargonų.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (po 1999)

Manualas (C–f’’’)
Principal
Gedackt
Flöte
Jula
Waldflöte
Quinte
Nasat
Flauto minor
Octava
Quintatön
4’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2 2/3’
4’
2’
4’ (XX a. pr.)

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’)
Principal
Flet major
Flet
Salcynal
Jula
Quinta
Quinta-jula
Flet minor
Octav
Mixtur
4’
8’
8’
4’
4’
3’
3’
4’
2’
** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

* Autentiška dispozicija pateikta remiantis instrumento vamzdyno tyrimais.

** Varpelių įrenginys neišliko. Apie jų buvimą liudija griežykloje esanti viena tuščia įjungimo traukės anga bei vargonų prospekto centrinės dalies viršuje esanti anga, kurioje, remiantis analogais (Kantaučių, Sedos, Vėžaičių bažnyčių vargonai), galėjo būti įmontuota Žvaigždinių varpelių malūnėlio ašis, jungianti malūnėlį ir žvaigždę.

Prospektas

Vargonų prospektas: 340 x 292 x 122 cm

Paluse (1) Paluse (2)

Griežykla

Paluse (3)

Vamzdynas

Paluse (4)

Media

Audio Panorama
Paluse  (2)