Anykščių rajonas, Utenos apskritis
Šv. diakono Stepono bažnyčia bažnyčia
Raguvos dekanatas, Panevėžio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1796 XX a. 1 manualas, 8 registrai, varpeliai, būgnas mechaninė

Raguvele (6)Vargonų sukūrimas datuojamas remiantis bažnyčios pastatymo data (1794–1796) ir vargonų natūros tyrimais. Tai – pirmieji žinomi barokinio instrumento ir klasicistinio prospekto vargonai to meto Lietuvoje. Vargonų modelis yra tipiška prospekto kaip klasicistinio interjero detalės ar pastato architektūros interpretacija. [2]

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Autentiška klaviatūra apima visą didžiąją oktavą C–c’’’, tokia klaviatūra buvo būdinga XVIII a. vidurio–XIX a. pradžios vargonams [3].

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžės, mechanika yra autentiški. Ant vamzdžių išlikę autentiški įrašai.

[2] Šiam prospekto tipui taip pat priskiriami Ančiškio (XIX a. pr.) ir Žirmūnų (~1790, Baltarusija) bažnyčių vargonai.

[3] Pirmi archyviniuose XVIII a. dokumentuose oficialiai įvardyti vargonai, turėję visą klaviatūrą, buvo Nicolauso Jantzono vargonai Vilniaus bernardinų bažnyčioje (1764–1766); tokią klaviatūrą turėjo 2013 m. sudegę Balbieriškio bažnyčios vargonai. Diapazoną C–c’’’ turi Janapolės, Kėdainių Šv. Juozapo, Kėdainių Šv. Jurgio, Pabaisko bažnyčių instrumentai, vargonai dabartinėje Baltarusijoje – Senųjų VosyliškiųŽirmūnų, Geranainių bažnyčiose.

Dispozicija

Autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’)
Principal
[Flet major]
Quinta Dena
Jula
[Flet minor]
Waldflet
Quinta
Octava
4’
8’
8’
4’
4’
2’
3’
2’
** Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
*** Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija pateikiama remiantis autentiškais įrašais ant vamzdžių. Skliausteliuose pateikti hipotetiniai registrų pavadinimai, kurių užrašų nepavyko rasti.

** Išliko tik dalis įrenginio, be varpelių.

*** Akustinio būgno įrenginį sudaro vienas pusiau padalytas medinis vamzdis, ant vienos pėdos.

Prospektas

Raguvele (6) Raguvele (3) Raguvele (5) Raguvele (1)

Raguvele (2)

Griežykla

Raguvele (4)

Vamzdynas

Raguvele (8) Raguvele (7)

Media

Audio Panorama
Raguvele (3)