Molėtų rajonas, Utenos apskritis
Šv. Lauryno bažnyčia
Molėtų dekanatas, Kaišiadorių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XVIII a. I p. XX a. pr. (Wacław Biernacki), 1999 1 manualas /1 manualas, 5 registrai mechaninė

Videniskiai (6)

Autentiškoji griežykla buvo vargonų kairėje.

Autentiškas instrumentas neišliko. XX a. pradžioje už senojo prospekto naują 5 balsų instrumentą sumontavo Vilniaus meistras Wacławas Biernackis. Tai patvirtina signatūrinė emblema griežykloje. Naujajame instrumente senųjų vargonų dalių nepanaudota.

Autentiškas išliko tik vargonų prospektas.

Videniškių bažnyčios vargonai laikomi vienais seniausių Lietuvoje išlikusių vargonų ir datuojami XVIII a. pirmąja puse. Tuo metu, iki XVIII a. vidurio vargonų statybos tendencijas mūsų krašte (visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje) diktavo vokiškoji (įvairių Vokietijos kunigaikštysčių) ir prūsiškoji (ypač Rytų Prūsijos, kur vargonų tradicija kilo iš įtakingų Hamburgo ir Gdansko mokyklų) stilistinės kryptys; į LDK statyti vargonų dažniausiai buvo kviečiami Karaliaučiaus krašto meistrai. Kiti panašaus laikotarpio išlikę vargonai – tai šiuo metu Kretingos pranciškonų bažnyčios koplyčioje stovintys nedideli nežinomo meistro vargonai, datuojami XVII a. pab. / ~1680 m. (autentiškas vargonų prospektas ir dauguma instrumento dalių).

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (XX a. pr., Wacław Biernacki)

Manualas (C–f’’’)
Gedackt
Viola
Principal
Octva
Quinta
8’
8’
8’
4’
2 2/3’

Prospektas

Videniskiai (6) Videniskiai (1) Videniskiai (2) Videniskiai (7)

Videniskiai (3) Videniskiai (5)

Media

Audio Panorama
Videniskiai (1)