Vilniaus rajonas/apskritis
Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
Nemenčinės dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XVIII a. 4 ketv. ~1931 (Biernacki Wacław) 1 manualas, 6 registrai, varpeliai mechaninė

Medininkai (8)Senoji Medininkų bažnyčia 1832 m. buvo uždaryta, o 1835 m. išrinkta ir pervežta į Salas. Manoma, vargonai į 1931 m. naujai pastatytą dabartinę Medininkų bažnyčią atkelti iš kitos parapijos, o kiek vėliau iš pagrindų perdaryti. Autentiški yra prospektiniai vamzdžiai (atjungti ir dabartiniame instrumente nepanaudoti), apie pusė dabartinių registrų vamzdyno ir Žvaigždinių varpelių fragmentai. Visa mechanika ir oro sistema yra nauja.

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [1].

Griežykla dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Autentiški dauguma vamdžių.

[1] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai GaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Semeliškių (1781), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2005 m. duomenys)

Manualas (C–c’’’)
Principal
Dolce
* Rurflet
* Gedeckt
* Oktave
* Superoktave
8’
8’
8’
8’
4’
2’
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

** pažymėti registrai, kuriuose daugumą sudaro autentiški XVIII a. vamzdžiai.

Rekonstruota autentiška dispozicija **

Manualas (C–c’’’)
Principal
?
Jula
Flet major
Oktave
Superoktave
4’
?
4’
8’
2’
1’
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

** Autentiška dispozicija nėra pilna, bet remiantis išlikusiais originaliais vamzdžiais (iš jų sudaryti nauji dabartiniai registrai), galima rekonstruoti keletą autentiškų registrų.

Prospektas

Vargonų prospektas: 375 x 255 x 125 cm

Medininkai (8) Medininkai (7) Medininkai (2) Medininkai (1)

Medininkai (3) Medininkai (6) Medininkai (5) Medininkai (4)

Medininkai (9) Medininkai (10)

Media

Audio Panorama
Medininkai (1)