Ukmergės rajonas, Vilniaus apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Ukmergės dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XVIII a. pab. 1877 (Konstantin Brzozinski) 1 manualas, 9 registrai, būgnas mechaninė

Pabaiskas 1

1842 m. inventoriuje rašoma, kad bažnyčioje yra 10 balsų vargonai (veikiausiai į bendrą kiekį įskaičiuotas ir būgnas), kuriuos vyskupas Klangevičius 1836 m. perdavė iš Glinciškių bažnyčios.

Vargonų viduje, prie pietinės pusės rėmo yra lapelis su įrašu, liudijantis vargonų remontą 1877 m.:

W 1877 roku w Mesiącu Maju Organ rozbierany Miechi nowe robione Organmajstrem Konstantym Brzozinskim Mieszkający Witebskiej Gubernij Rezyckiego Powiatu w M: (Miesteczku) Prezmie (liet. – „1877 metais gegužės mėnesį vargonai perrinkti, padarytos naujos dumplės, vargonų meistro Konstantino Brzozinskio, gyvenančio Vitebsko gubernijoje Rėzeknės paviete Prezmos m[iestelyje]“) [1]

Vargonų architektūra – tai tipinė Vilniaus vargondirbystės mokyklos meistrams būdingo keturių dalių vargonų prospekto kompozicija [2].

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Autentiška klaviatūra apima visą didžiąją oktavą C–c’’’, tokia klaviatūra buvo būdinga XVIII a. vidurio–XIX a. pradžios vargonams. [3]

Dumplės pleištinės, dvejos, neautentiškos (1877).

Dalis vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Šiuo metu prie vargonų pridėti pedalai be atskiro vamzdyno (sujungti su manualu).

[1] Prezma yra miestelis Rėzeknės raj., Latvijoje.

[2] Pirmasis Vilniaus meistrų sukurto keturdalio vargonų prospekto pavyzdys – tai 1765 m. vargonai Pasienės bažnyčioje (Latvija), bene vėliausias – Judrėnų (~1810) bažnyčios vargonai. Minėtini ir kiti šio tipo prospektai: Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje (~1770), Antazavės (1795), Lieplaukės (1807), Tabariškių (XVIII a. pab.), Vaiguvos (po 1804) bažnyčiose, Slanimo (XVIII a. II p.) bernardinų bažnyčioje Baltarusijoje. Panašia keturdale struktūra pasižymi ir Juozapavos bažnyčioje stovinčių nenustatytos autorystės vargonų (~1830) prospektas.

[3] Pirmi archyviniuose XVIII a. dokumentuose oficialiai įvardyti vargonai, turėję visą klaviatūrą, buvo Nicolauso Jantzono vargonai Vilniaus bernardinų bažnyčioje (1764–1766); tokią klaviatūrą turėjo 2013 m. sudegę Balbieriškio bažnyčios vargonai. Diapazoną C–c’’’ turi Janapolės, Kėdainių Šv. Juozapo, Kėdainių Šv. JurgioRaguvėlės bažnyčių instrumentai, vargonai dabartinėje Baltarusijoje – Senųjų Vosyliškių, Žirmūnų, Geranainių bažnyčiose.

 

Dispozicija

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’)
Principal
Flet major
Jula
Flet minor
Quinta
Octava
Flet
Flet
Flet
4’
8’
4’
4’
3’
2’
2’
2’
2’
*Akustinis būgnas / Pauke

* Registrų pavadinimai griežykloje netikslūs, o ant vamzdžių įrašų nėra, todėl dispozicija pateikiama remiantis vamzdyno ypatumais.

** Įrenginį sudaro du mediniai vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 316 x 205 x 110 cm

Pabaiskas 1

Griežykla

Pabaiskas 2

Vamzdynas

Dumplės

Media

Audio Panorama
Pabaiskas 1