Elektrėnų rajonas, Vilniaus apskritis
Šv. Lauryno bažnyčia
Elektrėnų dekanatas, Kaišiadorių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas 1781 XIX a. pab. 1 manualas, 10 registrų, varpeliai, būgnas / 1 manualas, 5 registrai, varpeliai, būgnas mechaninė

Semeliskes (1)

Vargonų pastatymo data nurodyta bažnyčios 1782 m. dokumentuose [1]. Vargonų dydis (10 registrų) minimas 1791 m. Semeliškių bažnyčios inventoriuje [2].

XIX a. pabaigoje už senojo prospekto sumontuotas naujas 5 balsų instrumentas.

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [3].

 

Autentiškas instrumentas neišliko. Iš autentiškų XVIII a. vargonų išliko prospektas su jame esančiais vamzdžiais, Žvaigždiniai varpeliai ir Akustinis būgnas.

[1] Kauno dekanato vizitacija, Semeliškių bažnyčia, 1782 m. LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3491.

[2] Semeliškių bažnyčios archyvas, lapai nenumeruoti.

[3] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai Gaurės, Balbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija (XIX a. pab.)

Manualas
Bordun
Principal
Gamba
Hohlflöte
Gedackt
16’
8’
8’
8’
4’
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

Akustinis būgnas / Pauke

Oktavinė sankaba

Prospektas

Vargonų prospektas: 480 x 235 x 130 cm

Semeliskes (1) Semeliskes (16) Semeliskes (17) Semeliskes (3)

Semeliskes (2) Semeliskes (4) Semeliskes (8) Semeliskes (7)

Semeliskes (18)

Griežykla

Semeliskes (6) Semeliskes (5)

Vamzdynas

Semeliskes (15) Semeliskes (14) Semeliskes (9) Semeliskes (13)

Semeliskes (12) Semeliskes (11) Semeliskes (10)

Media

Audio Panorama
Semeliskes (3)