Ukmergės rajonas, Vilniaus apskritis
Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
Ukmergės dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
Michael Zelle 1782 XX a. pr. (Augustinas Montvilas) 1 manualas, 17 registrų, varpeliai, būgnas / 2 manualai, pedalai, 18 registrų mechaninė

Siesikai (2)

Šių vargonų pirmoji vieta buvo Barūnų bazilijonų bažnyčia. Vargonų meistras Michaelis Zelle 1782 m. sudarė sutartį su Barūnų bazilijonais dėl naujų vargonų padirbdinimo [2]. Vargonai 1847 m. buvo perkelti į Siesikų bažnyčią. Informaciją apie vargonų perkėlimą į Siesikus patvirtina įrašas žalvarinėje lentelėje ant Siesikų bažnyčios vargonų šono.

Vargonų prospektas – tai tipinė Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistrų naudota architektūrinė forma. Tai septynių elementų kompozicija, kurią sudaro 2 aukšti poligonaliniai (daugiabriauniai) šoniniai bokštai; 1 žemas trikampis centrinis bokštas bei 4 šoninius bokštus juosiantys / tarpiniai laukeliai lenktais karnizais.

Autentiškas instrumentas neišliko, nes XX a. pradžioje vargonus iš pagrindų perstatė meistras Augustinas Montvilas (Augustyn Montwill). Tai liudija įrašas vargonų viduje. Šiandien vargonai turi 2 manualus ir pedalus, dabartinė griežykla iškelta į priekį, vargonų centre.

Dalis vamzdžių yra autentiški.

[1] Баруны, Ašmenos r., dab. Baltarusija.

[2] Informacija apie sutartį: 1782 m. rugsėjo 6 d. Barūnų bazilijonų sutartis su vargonų meistru Mykolu Celiu dėl didelių vargonų arba manualo, turinčio 17 balsų, gamybos, VUB RS, f. 4–26806 (A–715); VUB RS, f. 4–26807 (A–715).

[2] Apie vargonų perkėlimą taip pat rašoma: Bronius Kviklys. Lietuvos bažnyčios. Vol. 3: Kauno arkivyskupija. Čikaga: Amerikos lietuvių b-kos l-kla, 1983, p. 361.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija (XX apr., Augustinas Montvilas)

I manualas (C–f”’) II manualas Pedalai (C–d’)
Bourdon
Principal
Gamba
Trompete
Fugara
Flauto Amabile
Octava
Rohrflet
Piccolo
16′
8′
8′
8′
8′
4′
4′
4′
2′
Geigen principal
Gedeckt
Dolce
Fagot – Oboe
Undamaris
Tremolo
8′
8′
8′
8′
4′
8′
Violonbas
Subbas
Oktavbas
16′
16′
8′
Manual coppel; Pedal coppel

Autentiška dispozicija (Michael Zelle, 1782 sutartis)

Manualas (C–f”’)
Principal
Bordon
Szpilflet
Quintadena
Flet major
Octava
Iula
Roflet
Flet minor
Unda maris
Quinta
Tertia
Super octava
Nasat
Waltflet
Flasinet
Salcinal
8 pedum
16 pedum
8 pedum
8 pedum
8 pedum
4 pedum
4 pedum
4 pedum
4 pedum
4 pedum
3 pedum
3 1/4 pedum
2 pedum
3 pedum
2 pedum
2 pedum
8 pedum
Cymbelstern
Pauke
Tremolo

Prospektas

Siesikai (2) Siesikai (1)