Vilniaus rajonas/apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Maišiagalos dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
Antoni Hurinowicz 1817 1874 (Jan Heni[j…]), ~1970 1 manualas, 9 registrai, varpeliai, būgnas mechaninė

Suderve (2)

Vargonų meistrą ir pastatymo datą liudija ant prospektinio tono C vamzdžio rastas įrašas:

Antoni H
R 1817
4p
C
[t. y. Antoni H[urinowicz], R[oku] 1817]

Remonto datą liudija ant žvaigždinių varpelių įrenginio rėmo išlikęs įrašas lenkų kalba:

Reperowany
roku 1874
dnia 20 Miesiaca
Sierpniu
prsez Jana
Heni[j…]
[liet. – „Remontuoti 1874 [m.] rugpjūčio mėnesio 20 dieną Jono Heni[j…]“]

Panaši į Sudervės bažnyčios prospekto klasicistinę kompoziciją dar aptinkama Giedraičių (~1810), Dotnuvos (1827), Simno (XIX a. pr. / iki 1816), Armoniškių (Германішкі, XIX a. pr., Baltarusija) bažnyčių vargonuose.

Sudervės bažnyčios vargonai išliko pilnai autentiški. Šį instrumentą ir jo dispoziciją galima laikyti reprezentaciniu Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos pavyzdžiu.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios (atjungtos).

Visi vamzdžiai, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (įrašai griežykloje, 2007 m. duomenys)

Manualas (C–f’’’)
Principal
Violino
Flaut Major
Flautrovers
Flaut minor
Qwienta
Octava
Sedecima
Mixtura
4’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
1’
III ch.
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Akustinis būgnas / Pauke

Autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’)
Principal
Salcinal ?
Flaut major
Flautrovers
Flaut minor
** Qwienta
** Octawa
** Xedeczima
Mixtura III ch.
4’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
1’
1’
*** Gwiazda / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
**** Bęben / Akustinis būgnas / Pauke

* Dispozicija pateikta remiantis autentiškais įrašais ant vamzdžių. Vargonų klaviatūros diapazonas iki tono f ’’’ (C–f’’’) buvo būdingas XVIII a. pab.–XIX a. pirmos pusės vargonams. Diapazoną C–f ’’’ turi Tytuvėnų, Troškūnų, Lašių (Laśi, Latvija), Palūšės, Dotnuvos, Lučių (Лучай, Baltarusija) ir dalis kitų vargonų.

** Ženklu pažymėti registrai, kurių autentiški pavadinimai aptikti ant vamzdžių.

*** Įrenginį sudaro 4 varpeliai.

**** Įrenginį sudaro du atviri mediniai, aštuonpėdžiai vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 406 x 306 x 142 cm

Suderve (2) Suderve (4) Suderve (6) Suderve (3)

Suderve (1)

Griežykla

Suderve (5) Suderve (9)

Vamzdynas

Suderve (8) Suderve (7) Suderve (10)

Media

Audio Panorama
Suderve (4)