Ukmergės rajonas, Vilniaus apskritis
Švč. Trejybės bažnyčia
Ukmergės dekanatas, Kauno arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. vid. XIX a. pab. 1 manualas / 1 manualas, pedalai, 6 registrai mechaninė

Vidiskiai 02Prospekto kompoziciją sudaro pagrindinis trijų elementų modelis – bokštas ir du laukeliai. Tai klasicistinė kartotė su tiesiais šoninių laukelių karnizais, gana elementarios konstrukcijos prospektas, aptinkamas tarp provincijos meistrų. Minėtini išlikę pavyzdžiai – tai vargonai lenktais laukelių karnizais Šiaudinės (XIX a. I p.), Rudnios (XIX a. pr.), Labanoro (~1820) bažnyčiose. Latvijoje išlikęs pavyzdys – Tadeuszo Abramowicziaus vargonai Prezmos bažnyčioje (1815). Kiek kitaip ši kompozicija pritaikyta Žalpių (1815) vargonuose – čia šoninių laukelių išlinkimas aukštėja į priešingą pusę.

Autentiškas instrumentas neišliko. XX a. pradžioje už senojo vargonų prospekto sumontuotas naujas instrumentas (meistras nežinomas, 1 manualas, pedalai, 6 registrai. Pedalai atskiro vamzdyno neturi, sujungti su manualu).

Autentiškas išliko tik vargonų prospektas.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje 

Manualas (C–f’’’) Pedalai (C–F)
Bordun
Principal
Gamyba
Flauto ?
Octava
Mixtura
Trompete
16’
8’
8’
8’
4’

8′
[sujungti su manualu]

Prospektas

Vidiskiai 02 Vidiskiai 01

Media

Audio Panorama
Vidiskiai 01