Vilniaus apskritis
Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia, Dievo Kūno (Oginskių) koplyčia
Vilniaus dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1770 1787 (Bazili Sidorowicz), XX a. pr., 1979 1 manualas, 7 registrai mechaninė

Vilnius_Oginskiai (3)Yra žinoma, kad šiuos vargonus 1787 m. remontavo Slanime gimęs meistras Bazilis Sidorowiczius.

Vargonų architektūra – tai tipinė Vilniaus vargondirbystės mokyklos meistrams būdingo keturių dalių vargonų prospekto kompozicija.  Pirmuoju išlikusiu Vilniaus meistrų sukurto keturdalio vargonų prospekto pavyzdžiu laikomi Pasienės vargonai (1765, Latvija). Bene vėliausias Vilniaus meistrų sukurto keturdalio vargonų prospekto pavyzdys – Judrėnų (~1810) bažnyčios vargonai. Minėtini ir kiti šio tipo prospektai: Antazavės (1795), Tabariškių (XVIII a. pab.), Pabaisko (XVIII a. pab.), Vaiguvos (~1804), Lieplaukės (1807) bažnyčiose, Slanimo (XVIII a. II p.) bernardinų bažnyčioje Baltarusijoje. Panašia keturdale struktūra pasižymi ir Juozapavos bažnyčioje stovinčių nenustatytos autorystės vargonų (~1830) prospektas.

1974–1979 m. restauruojant vargonų prospektą, buvo pagamintas naujas instrumentas, istorinė dispozicija papildyta nauju registru Mixtur ir pedaline klaviatūra (be savarankiško vamzdyno).

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Griežykloje išlikę registrų pavadinimai, manoma, buvo padaaryti XVIII–XIX a.

Dumplės neoriginalios.

Autentiškas instrumentas neišliko.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje 

Manualas (C–f’’’) Pedalai (C–c’)
Pryncypal
Flet major
Quinta
Iula
Flet minor
Walflet
Octava
Mixtura
4’
8’
3’
4’
4’
2’
2’
3 fach
sujungti su manualu

Prospektas

Vargonų prospektas: 406 x 180 x 125 cm

Vilnius_Oginskiai (3) Vilnius_Oginskiai (1) Vilnius_Oginskiai (2) Vilnius_Oginskiai (11)

Vilnius_Oginskiai (10) Vilnius_Oginskiai (7) Vilnius_Oginskiai (6) Vilnius_Oginskiai (4)

Vilnius_Oginskiai (5)

Griežykla

Vilnius_Oginskiai (9) Vilnius_Oginskiai (8)

Media

Audio Panorama
Vilnius_Oginskiai (2)