Vilniaus apskritis
Šv. Kazimiero bažnyčia
Vilniaus dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra

 

Dispozicija

Prospektas

 

 

 

Vamzdynas