Vilniaus apskritis
Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčia
Vilniaus dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra

Dispozicija

Prospektas