Vilniaus apskritis
Šv. Teresės bažnyčia
Vilniaus dekanatas, Vilniaus arkivyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
Joachim Friedrich ScheelLudwik Jozef Klimowicz 1763–65 1859 (Jan Mackiewicz), ~1930 (Wacław Biernacki) 1 manualas, 12 registrų / 2 manualai, pedalai, 20 registrų mechaninė / elektrinė

Vilnius_Terese (2)Spėjama, kad 1763–1765 m. sukurtų vieno manualo, 12 balsų vargonų Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje (išliko tik vargonų prospektas) autoriai yra kartu dirbę meistrai Joachimas Friedrichas Scheelis ir Ludwikas Jozefas Klimowiczius. Vargonai šiems meistrams priskiriami pagal Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios vargonų prospektui analogišką kompoziciją. Abiejų vargonų prospektų architektūroje įžvelgiama sunkiai įvardijamos kilmės stilistinė kryptis, nes ji visiškai svetimas aplinkinių kraštų vargondirbystės tradicijoms: prospektą sudaro į piramidę panaši centrinio bokšto ir šoninių laukelių struktūra (Šv. Teresės bažnyčios vargonų prospekte autentišką dalį sudaro tik centrinė penkių elementų grupė). Šios itin retai Lietuvoje aptinkamos formos tikslių analogų nepavyko rasti nei LDK priklausiusiose Latvijos, Baltarusijos teritorijose, nei kaimyninėse ar barokinių vargonų statybos požiūriu stilistiškai artimose šalyse. Į šį modelį iš dalies panaši Feimanių bažnyčios (Latvija) vargonų struktūra. Šių vargonų prospektas itin artimas XVIII a. vargonų projektui-eskizui Nr. 11, kurio originalas saugomas Vilniaus dailės akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje [1]. Eskize nupiešta ažūrinių drožinių plastika tiksliai perteikta Šv. Teresės bažnyčios vargonuose. Tikslios prospekto karnizų ir griežyklos brėžinių linijos rodo, kad piešinio autorius gebėjo daryti architektūrinius brėžinius, išmanė vargonų specifiką, todėl veikiausiai buvo nupieštas specialiai ir juo remiantis sukurti minėti vargonai.

1859 m. meistras Janas Mackiewiczius (Mackevičius) vargonus padidino: pridėjo pedalus su atskiru 10 balsų vamzdynu, praplatino prospektą. Tikriausiai jis perdarė ir manualo oro dėžes. 1861 m. kunigo Jano Galicziaus straipsnyje buvo paskelbta to meto vargonų dispozicija (po 1859 m. padidinimo), be to, teigiama, kad „manualinės klaviatūros apimtis 4 ½ oktavos, tai yra iki G galinės“ [t. y. iki garso g’’’ – G.P.], „dumplės ketverios, nedidelės“ [2].

Autentiškas instrumentas neišliko. Apie 1930 m. už senojo prospekto naują instrumentą sumontavo Vilniaus meistras Wacławas Biernackis (2 manualai, pedalai, 20 registrų).

Autentiškas išliko tik prospektas, kuriame atsispindi XIX a. modifikacijos.

[1] Rużne rysunki. Įklijų albumas, priklausęs Jonui Danauskui (?), inv. nr. 3344. Plačiau žr.: Povilionis, Girėnas. „XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų projektai“. In; Kūrinys, menininkas, erdvė. Dailė 39. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 35–44; Povilionis, Girėnas. Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Vargonų paveldo centras, 2013, p. 146–147.

[2] Jan Galicz. „O organach w Wilnie“. In: Ruch muzyczny, No. 9, Warszawa, 1861, p. 130.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija griežykloje (~1930, Wacław Biernacki)

I manualas (C–g”’) II manualas (C–g”’) Pedalai (C–d’)
Bourdon
Pryncypal
Hohlflet
Salicet
Oktawa
Mixtura
Trompet
Klarnet
Kwinta
16’
8’
8’
8’
4’
2’
8’
8’
2 2/3’
Oboj
Geig. Prync.
Viola
Ged. Flet
Bourdon
Dolce
Flet
8’
8’
8’
2’
8’
8’
4’
Violon
Subbass
Octavbass
Puzon
16’
16’
8’
16’
Subb M I; Super M I; Sup. Okt 2; M I z M II; Pedal / M I; Quinta M II; Super M II /M I; Super M II-II; Subbokt. M I, M II
Tremolo; Rollschweller; Walz

Archyvinė dispozicija (1861, pagal Janą Galiczių).

Manualas (1763–65, Joachim Friedrich Scheel, Ludwik Jozef Klimowicz) Pedalai (1859, Jan Mackiewicz)
Bordun
Pryncypal
Salicet
Flaut major
Quintadena
Octava
Flaut minor
Quinta
Superoctava
Sedecyma
Mixtura
Trompet
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
1’
III ch.
8’
Pryncypal bass
Bordun
Violon
Puzon
Octava
Trompet
Jula
Salicet
Quinta
Octava
16’
16’
16’
16’
8’
8’
8’
8’
6’
4’

Prospektas

Vargonų prospektas: 450 x 370 x 160 cm

Vilnius_Terese (2) Vilnius_Terese (1) Vilnius_Terese (4) Vilnius_Terese (3)

Vilnius_Kotryna (2)

Media

Audio Panorama
Vilnius_Terese (1)