Telšių rajonas/apskritis
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
Kelmės dekanatas, Šiaulių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1831–38 ~1852 (M.Gawryllowicz), XX a. 1 manualas, 8 registrai, varpeliai arba būgnas mechaninė

Viesvenai (3)

Dėl tikslios vargonų sukūrimo datos yra abejonių. Viešvėnų bažnyčios 1806 m. vizitacijoje minimas senas, keturių balsų suremontuotas pozityvas [1], 1831 m. inventoriuje bažnyčios chore stovintis pozityvas apibūdinamas kaip sugadintas, o 1838 m. inventoriuje minimi „nauji 8 balsų vargonai“ [2].

Vargonų prospektas ir instrumentas atitinka XIX a. pirmosios pusės Lietuvos vargonų statybos tendencijas. Paskutiniai datuoti vargonai, turintys analogišką rokokinę prospekto kompoziciją, sutinkami iki 1815 m. (Kantaučių bažnyčios vargonai), o Viešvėnų vargonų instrumento stilistiniai ypatumai artimi 1839 m. sukurtiems Žemalės bažnyčios vargonams. Todėl gali būti, kad Viešvėnų bažnyčios vargonai buvo sukurti 1831–1838 m.

Yra žinoma, kad vargonus ~1852-uosius remontavo Žemaitijoje dirbęs meistras M.Gawryllowiczius [3].

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Griežykloje esanti viena tuščia traukės anga galėjo priklausyti žvaigždinių varpelių, akustinio būgno ar oro išleidėjo mechanizmui.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 566.

[2] Paknys, Mindaugas. „Vargonai“. In: Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai, Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 28, Vilnius, 2002, p. 88.

[3] Paknys, Mindaugas. „Vargonai“. In: Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai, Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 28, Vilnius, 2002, p. 88–89.

Viešvėnų bažnyčios dokumentai: 1806 m. vizitacija. LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, l. 566; 1905 m. vizitacija. LVIA, f. 669, ap. 3, b. 3095, l. 6.

Dispozicija

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–c’’’) gis’ ~440 Hz
[Principal]
[Flet major]
Unda maris
[Jula]
[Quinta]
Flet minor
[Octav]
[Mixtur]
4’
8’
8’
4’
3’
4’
2’
1’ II ch.

* Registrų pavadinimai griežykloje yra netikslūs, o ant vamzdžių aptikta tik keletas įrašų. Skliaustuose pateikiami pavadinimai paremti vamzdyno ypatumais ir analogais, kiti – originaliais įrašais ant vamzdžių.

Prospektas

Vargonų prospektas: 256 x 200 x 110 cm

Viesvenai (3) Viesvenai (2) Viesvenai (1)

Griežykla

Viesvenai (6)

Vamzdynas

Viesvenai (5) Viesvenai (4)

Media

Audio Panorama
Viesvenai (2)