Skuodo rajonas, Klaipėdos apskritis
Šv. kankinės Kotrynos bažnyčia
Skuodo dekanatas, Telšių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Perstatymai, remontai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. 1877 (Dominik [P]inewicz), 1981, 1997 1 manualas, 11 registrų, varpeliai, būgnas mechaninė

Notenai (9)Notėnų bažnyčios 1873 m. inventoriuje rašoma: „chore stovi remonto reikalaujantys 13 balsų vargonai“ [1]. Veikiausiai į bendrą registrų kiekį buvo įskaičiuoti varpeliai ir būgnas.

Vargonai buvo sutaisyti 1877 m., tai liudija įrašas ant registro Fliet Major vamzdžio:

1877 roku M. nanowo przereperował i Miechow przekleił/ Szczero Życzliwy Mayter z Wlosci Szkódskiey teiże Parafij z Wlasnego Maiątku Zankiszki. Dominik [P]inewicz (liet. – „1877 m. vargonus naujai suremontavo ir dumples perklijavo tikrai tinkamas meistras iš Skuodo valsčiaus ir tos parapijos, iš nuosavo Zankiškių dvaro Dominikas [P]inewiczius“).

Vargonai kapitaliai remontuoti 1981 ir 1997 m. – juodi drožinėti klavišai buvo perklijuoti plastikinėmis plokštelėmis, pakeisti registrų pavadinimai, perdirbtas vamzdynas, dauguma autentiško vamzdyno sunaikinta.

Barokinį prospektą sudaro tipinė dviejų aukštų šoninių bokštų, centrinio žemesnio bokštelio ir dviejų tarpinių laukelių lenktais karnizais kompozicija, kuri buvo itin dažna Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės meistrų tarpe. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [2].

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Klaviatūros diapazonas C–d’’’ – tokia apimtis buvo būdinga XVIII a. pabaigos–XIX a. pirmos pusės vargonuose Lietuvoje, be Notėnų vargonų minėtini vargonai Kantaučių, Sedos, Lieplaukės, Vidsodžio, Budslavo (Baltarusija) ir kt. bažnyčiose.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 4, l. 708.

[2] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai GaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Pivašiūnų (XIX a. pr.), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Rozalimo (1796), Kriaunų (~1780), Semeliškių (1781), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (po 1997)

Manualas (C–d’’’) gs ~440Hz
Principal
Bordun
Gedackt
Flöte
Spitzflöte
Holzgedackt
Gambe
Holzflöte
Octave
Octave
8’
8’
8’
4’
4’
4’
4’
2’
4’
2’

Archyvinė autentiška dispozicija (po 1877) *

Manualas (C–d’’’) gs ~440Hz
** Principal
** Fliet Major
** Szpil Fliet
Unda Maris
** Julia
** Fliet Minor
Quinte
Super Octava
? (neišliko)
? (neišliko)
pedy 4
pedy 8
pedy 8
pedy 8
pedy 4
pedy 4
pedy 3
pedy 2
?
?
*** Dzwonki / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

**** Bemben / Akustinis būgnas / Pauke

* Archyvinės dispozicijos duomenys pateikiami pagal: Notėnų bažnyčios vargonų aprašą, 1972 m., saugomą Kultūros paveldo centro archyve.

** pažymėti registrai, kurių daugumą sudaro autentiški vamzdžiai.

*** Varpeliai neišliko, jų buvimą liudija tuščia įjungimo traukės anga griežykloje.

**** Išliko tik fragmentai – du demontuoti mediniai vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 310 x 255 x 135 cm

Notenai (9) Notenai (13) Notenai (12) Notenai (6)

Notenai (5) Notenai (4) Notenai (3) Notenai (2)

Notenai (10) Notenai (11) Notenai (1) Notenai (8)

Griežykla

Notenai (7)

Vamzdynas

Dumplės

Media

Audio Panorama
Notenai (12)